Информация за скъпоценен камък цитрин

Жълт скъпоценен камък: Естествен жълт цитринов скъпоценен камък 

Цитринът е естествен жълт скъпоценен камък, добиван от скали. Всички бижута с цитрин, предлагани в Pure Gems, имат тези истински, естествени, висококачествени цитринови камъни от Бразилия.

Естественият цитрин е много рядък в природата. Затова те често се имитират. Повечето скъпоценни камъни, продавани като цитрини, всъщност са термично обработени аметисти, чийто цветен компонент е променен, за да наподобява естествено срещащ се цитрин.

Жълт скъпоценен камък: Удивителен цвят на жълтия цитрин

Истинският цитрин, добит от Скала, е бледожълт до бледо оранжев. Цветът му е много по-светъл от термично обработения материал, който е тъмно оранжево-кафяв до червеникаво-кафяв. Всички чисти скъпоценни камъни Цитриновите скъпоценни камъни са естествени, истински и необработени, което прави всички наши Цитринови бижута много ексклузивно. 

Естественият цитрин придобива своя златист цвят от присъствието на железни йони. Цветът е и мястото, от което скъпоценният камък е получил името си, произлизащо от латинската дума "citrina ", което означава" жълт "и френската дума за" лимон ". 

Цитринов скъпоценен камък: Произход на естествения цитринов скъпоценен камък

Естественият цитрин расте като кристален минерал в различни гранитни скали и се намира до голяма степен в магматичните пегматити. Естественият цитрин може да бъде намерен и добит в различни части на света, като Бразилия е най-големият източник и доставчик на цитринови скъпоценни камъни днес. Всички наши чисти скъпоценни камъни лимоненожълт Скъпоценните камъни произхождат от Бразилия.

Благодарение на своя чисто златист цвят и голяма прозрачност, естественият цитрин прави Exeptional Цитринови бижута да притежават и носят.