Контакти

PureGems Европа 
Контакт със собственика - Петра Филипсен
De Nieuwe Erven 3
5431 NV Cuijk
Нидерландия
e info@puregems.eu
www.puregems.eu
Търговска камара: 89853067
ДДС номер: NL865133773B01

Контакт